VERENIGING

 • Secretariaat: Nederlandplein 10 5628 AD Eindhoven 040-7508332
 • Voorzitter : Ronnie van de Graaf
 • Secretaris : Marisca Damen 06-51745779
 • Penningmeester: Roy Damen 06-2950051
 • Bestuurslid : John Kweens
 • Bestuurslid: Damian van der Heijden
 • Bankrekening ING : NL83INGB0005405791
 • Bankrekening Rabo: NL05RABO0101053983
 • e-mail : secretaris@cvdelichtstadnarren.nl

Donateur

Promotieclub

 • Secretariaat: Sallandlaan 36 5628 AM Eindhoven 040-2414792
 • Voorzitter : Jan van Lierop 06-28836841
 • Secretaris : Marisca Damen
 • e-mail: donateur@cvdelichtstadnarren.nl
 • Secretariaat: Nederlandplein 10 5628 AD Eindhoven 040-7508332
 • Voorzitter : Jos van Vugt
 • Penningmeester: Gerard van der Elsen
 • Bankrekening Rabo: NL62RABO0122714997

Website

 • e-mail: webmaster@cvdelichtstadnarren.nl