OPRICHTING

Zaterdag 5 oktober 1963 zal voor CV De Lichtstadnarren altijd een gedenkwaardige avond blijven. Die avond kwamen acht initiatiefnemers bijeen in “Het Oude Raadhuis” te Aalst om hun carnavalsvereniging, toen nog naamloos, op te richten. Het waren Toon van Doren (voorzitter), Piet Luyten (penningmeester), Chris Geenen (secretaris), Leo Sonnenschein(financieel adviseur), Bertus van Eembergen en Ad Henninge (beiden lid van de Raad van Elf). Allen waren op dat moment al jaren actief binnen het Eindhovens carnaval.

NAAM
Via de pers werd een prijsvraag uitgeschreven voor een toepasselijke naam voor de nieuwe vereniging. Het was de heer Spoorenberg die zijn inzending “CV. De Lichtstadnarren” bekroond zag.

RESIDENTIES
De oprichters hadden al veel ervaring met het Eindhovens carnaval. Zo kon zonder al te grote moeite op 18 januari 1964 het eerste bal van CV. De Lichtstadnarren plaatsvinden. Dat gebeurde in de zalen van “Rozenstein” aan de Aalsterweg. Het eerste jaar werden vervolgens diverse andere zalen gebruikt voor de bals. Een vaste Residentie was het eerste nog niet voorhanden. De sympathie voor de binnenstad werd zo groot dat in 1965 als Residentie “Limburgia” aan de Markt in gebruik werd genomen. Van de Federatie, met als voorzitter J.Kuhr, kreeg de Prins der Lichtstadnarren in dat jaar de titel “Regent van de Binnenstad”. Limburgia was een geweldig gezellige Residentie waar alle bals voor uitverkochte zalen zorgden. Tot op de dag van vandaag praten veel oudere leden nog over de periode aan de Markt. Door de stadsvernieuwing sloot Limburgia de poorten en moest in 1975 uitgeweken worden naar Musis Sacrum aan de Leenderweg.

In 1976 werd het Motel Eindhoven als Residentie van CV De Lichtstadnarren in gebruik genomen. Een gedurfde stap die de Lichtstadnarren toen namen. De vereniging was weliswaar in volle bloei, maar enig risico was wel aanwezig. Het Motel lag immers ver buiten het centrum. Veertien jaar heeft CV. De Lichtstadnarren alle ruimte gehad het eigen carnaval te vieren in het Motel. De heer en mevrouw Polman en alle medewerkers van het Motel is ze daar nog zeer erkentelijk voor. De publieke belangstelling voor het carnaval in het Motel liep op gegeven moment erg terug en na het carnaval in 1990 werd besloten een andere Residentie te zoeken. De voorkeur ging toen duidelijk uit naar een Residentie in het centrum en wel op de Markt in Eindhoven. Grand Café “De Bijenkorf”, thans Carrousel, werd deze nieuwe Residentie. In oktober 1990 werd deze Residentie met een groot openingsbal in gebruik genomen. Sluiting van het Grand Café in november 1990 bracht enige paniek binnen de vereniging. Onmiddellijk werd actie ondernomen en nog vóór de Prinswisseling in november 1990 werd een nieuwe residentie gevonden.

Gelukkig bleek ’t Grand Café ’t Koetsiertje aan de Kleine Berg 57 h te Eindhoven al in de startblokken te staan om ons onderdak te verlenen. Harrie de Valk was de uitbater en met hem werd het eind 1990 en begin 1991 een verschrikkelijk gezellige start. Het jaar daarna veranderde de naam van de Residentie in “Inspiration Point Center” en had de uitbater plaatsgemaakt voor de familie Kool. Ook nu stond gezelligheid bovenaan. Drie jaar bleef de familie Kool de residentiehouder van De Lichtstadnarren. De sfeer was prima en dat werd vooral zichtbaar door de toename aan nieuwe leden, donateurs en promotieclubleden. De vereniging klom uit een diep dal omhoog. In 1995 en 1996 was het Jos Dijkstra die fungeerde als de Residentiehouder. De Residentie was nog steeds het pand Kleine Berg 57h, doch was omgedoopt in La Bergerie. Na het halfvastenbal in maart 1996 ging de Residentie La Bergerie op slot en moest weer op zoek gegaan worden naar een nieuwe Residentie.

Inmiddels had de vereniging een basis van circa 400 leden inclusief donateurs en promotieclubleden. In de horecawereld ging als een vuurtje rond dat CV. De Lichtstadnarren zonder Residentie was komen te zitten. Na enkele aanbiedingen bestudeerd te hebben koos de vereniging voor het Crea- Dans- en Partycentrum “Hennesen” aan de Pieters­bergweg 33 te Eindhoven. Twee mooie zalen hebben ze daar tot hun be­schikking. Ieder jaar met de carnaval zijn beide zalen dan ook volop in gebruik. In de grote Lichtstadnarrenzaal wordt het traditionele carnaval gevierd met de bekende slagzin “Continu muziek”. De andere zaal is voor de jongere carnavalvierders. Daar zorgt een professionele diskjockey voor het nodige amusement.

In 2008 stopt de “familie Hennesen” met het uitbaten van de dansschool. Het pand wordt verkocht aan de Driessen Autogroep en er breekt een bange tijd breekt aan voor de Lichtstadnarren. Wederom verhuizen.? Gelukkig wordt al snel duidelijk dat de dansschool blijft bestaan en dat de nieuwe uitbater; Cultura; graag met de Lichtstadnarren doorgaat. Samen met de nieuwe uitbater wordt een gezellig en sfeervol carnaval doorgezet. De (korte) onzekerheid en het strenge overheidsbeleid heeft echter wel tot gevolg dat veel jeugd zijn vertier zoekt buiten de horeca; op veel locaties verschijnen feesttenten en weiland feesten waar het wat “losser” is. Voor de Lichtstadnarren is het daarom niet rendabel om een aparte jeugdzaal voor slechts enkele jongeren te handhaven.

December 2010 : Geheel onverwacht wordt kort na de Prinsenwisseling gemeld dat de uitbater ermee stopt.Hierbij wordt gewezen naar plannen die de eigenaar van het pand heeft. De ware reden blijft de vereniging onbekend. Een verhuizing zal nu onontkoombaar zijn. Gesteund door de enthousiaste leden en mede naar aanleiding van een artikel in het ED is het bestuur er in geslaagd een nieuwe residentie te vinden. De Lichtstadnarren vieren vervolgens vier jaar hun Carnaval in Trefcentrum Unitas. Iedereen wordt voorzien van zijn natje en zijn droogje, maar de financiele crisis laat zijn sporen op de bezoekersaantallen na. Januari 2015 kiest de vereniging op basis van de ervaringen in 2014 voor behoud van de sfeer ten koste van de faciliteiten in Trefcentrum Unitas. De vereniging wil de sfeer van gezelligheid met carnaval behouden en kiest er daarom voor om carnaval 2015 over te gaan naar wijkcentrum Heidehonk. Carnaval 2015, 2016 en 2017 waren hier een knusse boel. De samenwerking met de stichting het Heidehonk verliep goed. Na carnaval 2017 is vanuit de leden de wens gekomen om het onderwerp Residentie weer op de agenda te zetten. Het bestuur onder leiding van een nieuwe [oude] voorzitter heeft afspraken kunnen maken met ’t Trefpunt aan het Belgieplein, alwaar we vanaf oktober 2017 weer het echte Lichtstadnarrencarnaval willen gaan vieren.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
Op 11 november 1964 werden de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen te Tokyo door “CV. De Lichtstadnarren” gehuldigd tijdens het bal in Carlton. Antoon Geesink, Eef Kamerbeek e.v.a. waren te gast bij CV. De Lichtstadnarren. Het contact met de binnenstad werd in 1965 heel hecht en wel zodanig dat de Heer van Monnikendam zijn Chicago Theater beschikbaar stelde aan CV. De Lichtstadnarren voor middagen voor de bejaarden. Heintje Davids werd toen de meest prominente gaste van het feest. Jaren daarna volg­den nog Willy Alberti, Johnny Kraaykamp en Tony Bass.

Tijdens het eerste lustrum werd een feest georganiseerd voor de gehandicapten in de Stadsschouwburg. In het comité van aanbevelingen hadden o.a. zitting Ir. H. Witte -Burgemeester van Eindhoven-, W. Kaal -Deken van Eindhoven-, Mr. Ph.C.M. van Campen -Algemeen directeur Coöp. Centrale Boerenleenbank- en W.A. van Doorne -President Raad van bestuur D.A.F.  CV.De Lichtstadnarren organiseerde acht jaar achtereen deze geweldige happeningen.

De vereniging kende in die tijd de legendarische onderscheiding Erelid in de Huisorde van de geëmailleerde Nar. 
Deze gerenommeerde onderscheiding werd uitgereikt aan de navolgende personen:
Drs. Gijzels †, burgemeester van Heerlen; Prins Hub dun Urste, Prins van Heerlen; Wiel Knipa †, Opperwinckbüll; D. van Monnickendam, directeur Chicago Theater; M. van Leest, muziekhandel; J. Dijks, directeur Carlton; A. Postema, programmaleider Cabaret der Onbekende; Anton Geesink †, judoka; Anton Geurts; Eef Kamerbeek †, atleet; Dick van Rijn †, radioverslaggever; Betty Heukels, zwemster; Trea Dobbs, zangeres; Rita Corita †, zangeres; Heintje Davids †, zangeres; Willy Alberti †, zanger; Joop de Leur †, zanger; Tony Bass †, zanger en Peter Koelewijn, zanger;

LICHTSTADNARRENLIED
In 1969 werd het carnavalslied van CV. De Lichtstadnarren op de plaat gezet door niemand minder dan Tony Bass. Naast zijn bekendste lied “Gina” een ander succes van hem. Het Lichtstadnarren lied is in het Lampegat bij iedere carnavalsvierder bekend. Vele kapellen spelen het lied zonder moeite mee. Sinds enkele jaren is er ook een moderne versie; de ” LSN Raving Remix” en deze wordt gebruikt om op binnen te trekken als er geen kapel beschikbaar is.

De Lichtstadnarren

Refrein:

Want als de Lichtstadnarren er niet zouden wezen,

Wat was dat saai, salaai, salaai.

Dan zou het een dooie boel in onze lichtstad wezen,

Salaai, salaai,        salaai

Het doel  waar wij naar streven,  is u meer leut te geven.

Want als de Lichtstadnarren er niet zouden wezen,

Wat was dat saai, salaai.

 

Vers 1:

In Eindhoven daar is een club, die is niet meer te slaan,

De narren staan voortaan, in vol ornaat vooraan.

De dansmarietjes en de prinsen geven het nooit op

Met carnaval dan zetten ze  de ‘Lichtstad’ op z’n kop.

 

Refrein

 

Vers 2:

De leden van de lichtstadclub ze houden van plezier,

Van vrouwtjes en van bier, gaan dolgraag aan de zwier,

Ze hebben maar een doel, met carnaval een groot festijn.

Dan willen zij drie dagen lang eens heel gelukkig zijn.

 

Refrein

 

Afsluiten Carnaval: De Kraai   [Dank aan Jack de Turck]
De Lichtstadnarren sluiten de Carnaval op dinsdag af door om 11 voor middernacht de steek dwars te zetten en om middernacht  “De Kraai” te zingen:

Moeder, onze kraai is dood
Hij is van z’n stùkske gevalle
Hij hì gebroke zunne linkse poot
Moeder, onze kraai is dood

Lichtstadnarren, ’t is wir gedaon
Hurt de klok twaaluf ure slaon
Hangt ouwe pet aan unne willegeboom
Lèèf vanaf mèrege wir hil gewoon

‘k wit nie of dè lukke zal
Nao zunne schonne carnaval
Och, aan alles komt ’n end
vur dè ge’t wit bende’r wir aan gewend

Lichtstadnarren, toch doet ’t wir zeer
Ève pijn as de vurrige keer
Prins der Zotheid, ge zijt bedankt
Hurt hoe iedereen 
stillekes jankt

Moeder, onze kraai is dood
Hij is van z’n stùkske gevalle
Hij hì gebroke zunne linkse poot
Moeder, onze kraai is ……. dood

LIJFLIED
De Lichtstadnarren had ook een lijflied Nie Knie­ze, Nie Zeure. Een van de bekendste carnavalsvierders in het Lampegat was vele jaren Chris Baats. Chris, als lid van CV. De Lichtstadnarren, vertolkte het lied op zijn eigen wijze en deed dat met veel enthousiasme. Mede daardoor werd Chris een man die je in één adem noemde met carnavalvieren in het Lampegat. 

Nie Knieze, Nie Zeure

Refrein:
Nie knieze, nie zeure,
da’s hartstikke fout.
Vergèt niet te lève,
want straks bende oud (2x)
Nie knieze, nie zeure,
da’s hartstikke fout.
Vergèt niet te lève,
want straks bende oud (2x)

Soms lijkt alles triestig,
zwarter dan de nacht.
Mar’t wordt weer helder,
as ge wir us lacht.
Lachen is een wonder,
alles komt terecht.
Weg verdriet en zûrrege,
‘t lève is nie slecht.

Refrein

Wie kan mij vertellen,
wor d’n himmel is.
Boven bij de vogels,
of onder bij de vis.
‘K zal ‘t oe vertellen,
d’n himmel die is hier.
Daarom beste mensen,
mak toch veul plezier.

Refrein

BOERENBRUILOFT
CV. De Lichtstadnarren organiseerde in 1971 voor de eerste maal de Boerenbruiloft op de Markt in Eindhoven. Op initiatief van de eerste voorzitter Toon van Dooren werd tot deze bruiloft besloten. Het werd een daverend succes. De Prins van het Lampegat, Prins Publicatius met zijn gevolg, was aanwezig. Hij trouwde Bertus van Eembergen en Mia van Pelt voor de wet en reikte het trouwboekje aan hen uit. Na het huwelijk werd plaatsgenomen aan de koffietafel op de Markt en kon het feest beginnen. Er werd aan een ieder brood met boerenzult uitgereikt. Tien jaar lang was de organisatie van de Boerenbruiloft volledig in handen van CV. De Lichtstadnarren. Om financiële redenen kwam daar een eind aan. 

Vanaf 1980 werd de Boerenbruiloft verder georganiseerd onder auspiciën van de Federatie Eindhovens Carnaval. CV. De Lichtstadnarren bleef voorlopig nog wel de Boerenbruiloft, inmiddels door B en W uitgeroepen tot carnavalesk stadsgebeuren, in raad en daad bijstaan. CV. De Lichtstadnarren heeft het fundament voor de huidige Boerenbruiloft gelegd en is daar nog steeds heel trots op. In 1995 trouwde, na vele jaren van afwezigheid weer een Lichtstadnarren paartje. Het betrof het bruidspaar Wout en Cisca. Wout en Cisca gaven eerst op het gemeentehuis het “echte” ja-woord aan elkaar en later op de dag – tijdens de carnavaleske boerenbruiloft op de Markt – deden ze het nog eens “onecht” over. In het seizoen 1999/2000 leverde CV. De Lichtstadnarren wederom het boerenbruidspaar. Truike en Gradje verloofden zich op 28 november 1999 en gingen in ondertrouw op 29 januari 2000. Op 7 maart 2000, op de laatste middag van de vier dagen carnaval traden zij in de Onecht op de Markt in Eindhoven.

KINDERMIDDAGEN
In 1970 werd voor de eerste maal een kindermiddag georganiseerd. Tot op de dag van vandaag maakt deze middag deel uit van de complete carnavalsviering van CV. De Lichtstadnarren. Nog steeds wordt deze middag op de zondag georganiseerd. Aanvankelijk organiseerde, met veel liefde en enthousiasme, Mevrouw M. Sonnenschein en Bertus van Eembergen deze middag. De zaal puilde altijd uit en was ver van tevoren al uitverkocht. Alles in het teken van de kinderen, doch de ouders werden zeker niet vergeten. Een goed gebruik was altijd dat deze middag met onvervalste schlagers, gezongen door het befaamde duo Mark en Dave, afgesloten werd.

Tot op de dag van vandaag staan de Lichtstadnarren bekend om hun kindermiddagen. De laatste jaren zijn de kinderen zelf heel erg actief. De residentie staat vol met spellen en spelletjes voor de kinderen. Af en toe onderbroken door een clown of een andere act wordt er naar hartelust gespeeld. Muzikaal vermaken twee diskjockeys alle ouders. CV. De Lichtstadnarren kiest voor de gezelligheid en het geven van ruimte aan de kinderen. Ieder jaar is de kindermiddag uitverkocht en meestal al in de voorverkoop.

TRAGISCH FIELHARMONISCH ORKEST
Op 2 april 1975 werd de eigen boerenkapel van De Licht­stadnarren opgericht. Stuwende kracht achter het Tragisch Fielharmonisch Orkest was vele jaren Hubke Nauts. Een graag geziene muzikale gast in het Lampegat. In 1990 mocht hij de Federatie Onderscheiding “De Gouden Rommelpotter” in ontvangst nemen. Nog steeds draagt de kapel de naam Tragisch Fielhar­monisch Or­kest, ook wel bekend onder de afkorting T.F.O. Met veel enthousiasme is deze kapel altijd aanwezig bij alle evenementen van CV. De Lichtstadnarren. In het kader van het 33 jarig bestaan werd eind oktober 1996 deelgenomen aan de verkiezing van het Eindhovens carnavalslied, De Rommelpot. Dat werd een samenwerking met de Salsagroep van CV. De Lichtstadnarren “Aventurado”. Helaas geen eerste prijs, maar wel veel leut en gein. Een eerste prijs had de kapel al een keer gewonnen. Zonder onze T.F.O. heeft CV. De Lichtstadnarren geen bestaansrecht. Wat moet deze carnavalsvereniging nu zonder hun eigen herkenbare geluid. Begin 2009 maakt het TFO zich los van de vereniging. Door het “indikken van het Eindhovense Carnaval” beperkt het spelen zich vaak tot binnentrekken en uitblazen. Omdat muzikanten willen spelen is in goede samenspraak de band wat losser en gaat zijn eigen weg onder de naam VTOP.  Bij enkele evenementen zijn ze nog aanwezig geweest, maar VTOP volgt verder zijn eigen programma. Gelukkig komen we elkaar tijdens de diverse evenementen nog steeds tegen.

AVENTURADO
Diverse leden van CV. De Lichtstadnarren hadden op gegeven moment de behoefte om “iets anders” te gaan doen binnen de vereniging. Ze wilden een bezigheid hebben waar ze het hele jaar bij betrokken waren. Het plan werd toen geopperd een Braziliaanse Salsagroep samen te stellen. In de keuken bij de grote animator Hans van der Heijden werden de eerste stokjes op de keukentafel stuk geslagen. In 1990 kwam het tot de daadwerkelijke oprichting van “AVENTURADO”. Vaste bezoekers van het Eindhovens Carnaval kennen deze enthousiaste groep wel. De muziek brengt je in Braziliaanse sferen en zeer goed ogende danseressen maken uw fantasieën compleet. Inmiddels is Aventurado zo professioneel dat ze ook op andere evenementen spelen dan alleen tijdens de carnaval.

D’N BESTE MENS VAN EINDHOVEN
Op initiatief van CV. De Lichtstadnarren werd in 1977 voor de eerste keer de onderscheiding “D’n Beste Mensch van Eindhoven” uitgereikt. Dhr. B. Meijs, Erepresident van de stadskarna­valsvereniging De Volders, kreeg de onderscheiding voor zijn inzet en baanbrekend werk in het Lampegats Carnaval. In 1988 werd de onderscheiding uitgereikt aan niemand minder dan Chris Baats.

In 2002 werd de onderscheiding De Beste Mensch uitgereikt aan Appie Dijk. Appie een markant figuur uit het Lampegats carnaval en erelid van CV. De Lichtstadnarren. Een stuwende kracht binnen de vereniging waar nooit tevergeefs een beroep op gedaan wordt.  In 2009 is de onderscheiding wederom ten deel gevallen aan een van de Lichtstadnarren; Bertus van Eembergen kreeg voor zijn lange staat van verdiensten voor het Lampegatse Carnaval, maar de Lichtstadnarren in het bijzonder de onderscheiding. Tegenwoordig wordt de onderscheiding uitgereikt onder auspiciën van de Federatie Eindhovens Carnaval. Omdat CV. De Lichtstadnarren de onderscheiding ingesteld heeft, heeft zij tot op de dag vandaag nog het recht een voordracht te doen. In 2014 werd de voordracht vanuit de Lichtstadnarren m.b.t Jan van Gorp ook toegekend door de Federatie.

EXTRA GROEPERINGEN LICHTSTADNARREN
Vanaf de oprichting kent CV. De Lichtstadnarren binnen de vereniging twee vormen van lidmaatschap. Ten eerste geüniformeerden zoals de Dansmariekes, Bestuur, Raad van Elf, Hoge Raad en Ereleden en ten tweede de grote groep donateurs. Vanaf 1990 werd het ook mogelijk “Promotieclublid” te worden.  Zowel de donateurs als de promotieclubleden worden overal bij betrokken.

VOORZITTERS
1963 t/m 1974 Toon van Doren †
1974 t/m 1977 Marinus Sengers †
1977 t/m 1981 Chris Baats †
1981 t/m 1984 Henk Scheurleer †
1984 t/m 1986 Marinus Sengers †
1986 t/m 1990 Frans Bogers †
1990 t/m 1990 Rob Sonnenschein
1990 t/m 2005 Gé Wonink (Ere-voorzitter)
2005 t/m 2009 Rinus van de Graaf
2009 t/m 2014 Ronny van de Graaf
2014 t/m 2017 Henri Frijters
2017 t/m heden Ronny van de Graaf

Onze ere-voorzitter Ge Wonink was de langst zittende voorzitter van CV. De Lichtstadnarren. Voor iemand die zijn wortels in Groningen heeft liggen lang niet slecht. Hij heeft zich perfect aangepast aan de Brabanders en weet hoe het carnaval in elkaar zit. Uit dank voor het vele werk wat hij voor de vereniging heeft gedaan, heeft hij op 22 november 2003 de titel Erevoorzitter in ontvangst mogen nemen.

SAMENWERKINGSVERBANDEN
CV De Lichtstadnarren had jarenlang een samenwerkingsverband met CV. De Bowlingers, CV. De Kletsmeiers en CV. De Blauwbuiken. Helaas bestaan zowel de blauwbuiken als de Bowlingers niet meer en is een nieuwe vereniging toegevoegd: CV. de Leute.  De verenigingen organiseren gezamenlijk het Halfvastenbal. Bij toerbeurt vindt dit bal plaats in een van de respectievelijke Residenties. Een belangrijk onderwerp op de avond is de uitreiking van de onderscheiding ’t Goei vrouwke”. Deze onderscheiding is voor een vrouw die zich op de een of andere manier onderscheidt binnen het Lampegats Carnaval. Uiteraard moet je deze onderscheiding zien als tegenhanger van de mannelijke onderscheiding De Beste Mensch.

OPTOCHT IN HET LAMPEGAT
CV De Lichtstadnarren heeft een grote traditie betreffende het meedoen aan de carnavalsoptocht in het Lampegat. Alle jaren kwamen wij met schitterende carnavalswagens voor de dag. De in het leven geroepen categorie “Prinsenwagens” werd 11 jaar op rij gewonnen door CV. De Lichtstadnarren. De carnavalswagen wordt jaarlijks vooraf gegaan door veel jeugdige leden die zeer carnavalesk verkleed zijn. Zij delen snoep, limonade, flesjes wijn, folders of de carnavalskrant van CV. De Lichtstadnarren uit . Uiteraard worden er ook onderscheidingen uitgedeeld. Hoog op de wagen staat onze Prins en Adjudant in ornaat. De laatste jaren echter zonder steek. Dit uit eerbied voor de Stadsprins van het Lampegat. De Raad van Elf completeert  de carnavalswagen en gooit, in de Duitse stijl, snoepjes in het publiek. Zij waren de eersten die dat deden en dat werd ontvangen met een brok kritiek. Het publiek vond het prachtig doch de oudere adel binnen het Lampegats carnaval spraken hun afschuw er over uit. De club van oud Stadsprinsen heeft zelfs op carnavaleske wijze de voorzitter van de Lichtstadnarren onderscheiden met de ondersteek. Een hint om maar met alles te stoppen. Momenteel heeft de vereniging geen rol in de optocht. Alternatieve invulling wordt gezocht. Dit tot grote spijt van de actieve leden. Zodra het enigzins weer kan zullen de Lichtstadnarren zeker terugkeren in de Lampegatse optocht..  

DANSMARIETJES
Al van de oprichting af zijn dansmarietjes binnen de CV. De Lichtstadnarren het middelpunt binnen de vereniging. Momenteel is er een junioren garde actief. Een prachtig gezicht bij het binnentrekken, waar de jonge dames voorop gaan en dan voor de Hoogheden hun dans mogen vertonen. Wat zouden De Lichtstadnarren zijn zonder dansmarietjes? 

PRINS ………….LSN DANSMARIETJESTOERNOOI.
CV. De Lichtstadnarren organiseert jaarlijks, op de zondag voor de kerstdagen, een dansmarietjestoernooi voor meisjes en jongens onder de twaalf jaar. Deelnemende carnavalsverenigingen zijn afkomstig uit ons Lampegat. Het toernooi draagt ieder jaar de naam van de desbetreffende Prins der Lichtstadnarren. Hij of zij is dan ook, vrijwillig verplicht, een van de sponsoren. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Er is weliswaar een eerst prijs maar belangrijker is het in ontvangst nemen van een presentje en een snoepzak. Het is vreselijk leuk en gezellig om deze dansgardes aan de gang te zien.

INTERNET
Natuurlijk heeft CV. de Lichtstadnarren een eigen website. U heeft hem gevonden op internet onder www.cvdelichtstadnarren.nl. Hier worden alle evenementen aangekondigd en is er van alles te lezen over de verschillende groeperingen. 

SOCIALE BAND BINNEN DE VERENIGING
CV. De Lichtstadnarren vindt de sociale band binnen de vereniging erg belangrijk. Daar wordt ook erg veel energie ingestoken. Zo krijgen alle leden een leuke verjaardagskaart en vieren vele Lichtstadnarren een Sylvesterparty op oudejaarsavond. Een zieke wordt niet overgeslagen en een bezoek in het ziekenhuis is een gewoonte. Het in stand houden van de sociale band is de kracht van de vereniging.

CARNAVALSKRANT
De carnavalskrant is heel bekend binnen het Lampegats carnavalsgebeuren. De pagina’s worden gevuld met allerlei wetenswaardigheden. De krant wordt bezorgd in de wijken rond de Residentie en uitgegeven tijdens de optocht. De helft van de krant wordt ingenomen door adverteerders, die op de een of andere wijze veelal betrokken zijn bij de vereniging.

RAAD VAN ELF
In de loop der jaren is de Raad van Elf uitgegroeid tot een echt bolwerk binnen de vereniging. De Raad kent inmiddels vele leden. Regelmatig komt de Raad bijeen. Plastic onderscheidingen worden geschilderd, wanden worden versierd en alle noodzakelijke klusjes komen aan bod.

DAMES
Er is ook een andere groepering ontstaan binnen CV. de Lichtstadnarren: De dames. Ook zij komen regelmatig bijeen om bijvoorbeeld het aftreden van de Hoogheid te bedenken en zo hun invulling te geven binnen de vereniging. Hun ideeen worden afgestemd met het bestuur. Zo houden zij ook elk jaar een Sinterklaas avond bij een van de dames thuis. Dit alles voor de onderlinge contacten.

INFORMELE GROEPJES
Ter verhoging van de feestvreugde is er ook nog sprake van een aantal informele groepjes binnen de Lichtstadnarren. 
De bekendste zijn:  
–      De schilderclub = diegenen die tijd en gelegenheid hebben om de plastic onderscheidingen te schilderen.
–      De Zatte Harries = een groep, voornamelijk dames, die eens te diep in het glaasje hebben gekeken.
–      De Ex-adjudanten = een groepje als tegenhanger van de Ex-prinsen
–      De Nixxen = “gewone” leden zonder historische functie.
Deze groepen hebben geen officiële status maar hun bestaan geeft wel aan hoeveel lol de leden onderling kunnen hebben.

 

2020-2022  CORONA / COVID-19 
2020 wordt Nederland [en de wereld] net na Carnaval getroffen door een pandemie van het Corona-Virus. Vanaf maart 2020 worden carnavalsactiviteiten 1 voor 1 afgeblazen en zo gaan ook de Lichtstadnarren in “Isolatie”. Dit duurt tot oktober 2021, als de “delta-variant” onder controle lijkt; de Lichtstadnarren kunnen dan hun prinsenwisseling vieren. Na de opkomst van een nieuwe hoogheid valt helaas weer alles stil door de “omikron-variant”. Wederom geen carnavalsactiviteiten, geen vooruitzichten op  betere tijden. In aanloop naar Carnaval 2022 worden op voorhand alle grote evenementen afgeblazen. Gelukkig komt er 14 dagen voorafgaand aan Carnaval toch de mogelijkheid om Carnaval in onze eigen residentie te vieren: en dat gaat gebeuren…..!