2021 is bijdrage geheel vrijwillig ivm COVID-19
bestaande leden krijgen een jaarplaatje 2021

Lidmaatschap

Wat krijgt u als lid?

 • Alle rechten zoals in de verenigingsstatuten is beschreven 
 • Stemgerecht binnen de vereniging. [volwassenen]
 • Uitnodigingen en Notulen van ledenvergaderingen
 • Een actuele nieuwsbrief
 • Lidmaatschap € 65,- [Bestuur / Raad / overig lid]
 • Dansmarie € 30,- [2e lid € 15,-]
 • Bankrekening ING : NL83INGB0005405791
 • Bankrekening Rabo: NL05RABO0101053983
 • t.n.v. C.V. de Lichtstadnarren
LSN_medaille

Donateur

Als donateur voelt u zich verbonden met de vereniging. U bent welkom op alle bals en u krijgt:

 • Een Donateurs-speld
 • Elk betaald jaar een jaarplaatje
 • Een actuele nieuwsbrief
 • Donateur € 13,-
 • Bankrekening ING : NL83INGB0005405791
 • Bankrekening Rabo: NL05RABO0101053983
 • t.n.v.. C.V. de Lichtstadnarren

Promotieclub

Het doel van de promotieclub is het doelgericht steunen van allerlei activiteiten van CV de Lichtstadnarren en sparen voor extra middelen voor de jubileum-jaren. 

U krijgt:

 • Prachtige Promotie Club onderscheiding
 • Elk betaald jaar een jaarplaatje
 • Een actuele nieuwsbrief
 • Promotieclub: Uw bijdrage [Minimaal € 50,-]
 • Bankrekening Rabo: NL62RABO0122714997
 • t.n.v. Promotieclub C.V. de Lichtstadnarren