N I E U W S     C.V. DE LICHTSTADNARREN  Februari 2022

Beste CARNAVALSVRIENDEN EN VRIENDINNEN,

Het Carnaval 2022 is op de valreep weer een echt feest geweest! En met een gezellige tonpratersavond met Halfvasten sloten we het seizoen bij de LSN af.

Vooruitkijken:

Als we vooruitkijken dan zien we: nog één feest voor de zomervakantie. Onze vrienden van de Scheerkwasten hebben hun Prinsenwissel 2022 verplaatst naar 9 Juli 2022, en daar gaan we op bezoek.

En dan gaan we deze zomer de voorbereidingen treffen voor een nieuw seizoen 2022-2023:

Koningschieten 2022 :  Voor alle Lichtstadnarren, donateur, lid of promotieclublid hebben we 18 september 2022 alweer in de agenda staan om een schot te wagen op het Koningsschap der Lichtstadnarren. Maar ook gezellig de vakantie te evalueren, het nieuwe seizoen te openen, onder het genot van een natje en een lekkere hapje van de grill.  INSCHRIJFINFORMATIE VOLGT NOG.

Prinsenbal 2022-2023

Ons prinsenbal is weer in het laatste weekend van oktober. De invulling zal anders zijn in verband met het feit dat het rooster van Prins op/ Prins af in de war is geschopt door Corona. Maar dat het weer een gezellig feest bij C.V. De Lichstadnarren gaat worden om het seizoen mee af te trappen is zeker. De aanvang is om 20.30 uur.  De avond vind plaats in ‘t Trefpunt aan het Belgiëplein 20 te Eindhoven (wijk de Tempel). Dit is ook dit seizoen onze vaste residentie.

Zittingsavond/middag 2023

Deze grandioze avond en middag zal weer gehouden in januari 2023. Twee keer wordt hetzelfde programma gepresenteerd. De plaats is onze residentie ’t Trefpunt aan het Belgiëplein 20 (wijk de Tempel). De beste Brabantse artiesten komen ons weer vermaken. Programma wordt nog samengesteld en kaarten voor deze avond/middag zijn nog niet beschikbaar. 

Bezoek onze website!!!!

Deze website kunt u vinden onder www.cvdelichtstadnarren.nl  Volop foto’s, alle informatie en nieuwtjes. Zeker de moeite waard om ons op deze manier te blijven volgen. Onze Website wordt regelmatig aangepast en up to date gehouden. Als u dit bericht heeft gevonden, dan weet u dat.

BERICHTJE VAN DE PENNINGMEESTER

Het is na de jaarvergadering weer mogelijk om, als vast promotieclub lid of vaste donateur, de contributie over te maken. Daarom ons vriendelijk verzoek om gehoor te geven aan de noodkreet van onze penningmeester om dan spoedig uw contributie voor het seizoen 2022-2023 over te maken. Als promotieclub lid en donateur heeft u altijd gratis toegang tot de meeste evenementen van CV. De Lichtstadnarren. Alleen de zittingsavond en de kindermiddag met carnaval zijn hierop een uitzondering.  Daar wij  ons  niet kunnen voorstellen dat er promotieclub leden en donateurs zijn die hun lidmaatschap willen beëindigen, even deze mededeling. Zonder promotieclub leden en donateurs heeft CV.De Lichtstadnarren immers geen bestaansrecht.

De donateurs kunnen hun € 13,00 p.p. overmaken op girorekening NL83 INGB 0005 4057 91 of op de RABO rekening NL05 RABO 0101 0539 83.  t.n.v. CV. De Lichtstadnarren.

Voor de promotieclub leden geldt hetzelfde. Alleen is het rekeningnummer anders. De promotieclub leden kunnen hun bijdrage van tenminste € 50,00 p.p. overmaken naar RABO rekeningnummer     NL62 RABO 0122 7149 97 t.n.v. CV. De Lichtstadnarren. 

BERICHTJE VAN DE (nieuwe) SECRETARIS

We willen als vereniging  graag snel / digitaal op de hoogte houden; via E-mail.

Heeft u een e-mailadres?  Geef dit adres even door aan de secretaris.

E-mail adres: secretaris@cvdelichtstadnarren.nl ;  Dit bespaart porto kosten voor de vereniging.

Wij wensen iedereen gezondheid,  alvast een fijne vakantie en tot ziens op een van onze evenementen.