Nieuw Bestuur

Sinds de jaarvergadering is de samenstelling van het bestuur definitief vastgesteld. Kijk onder INFORMATIE / CONTACT voor de actuele bestuursleden.