Bericht van de Penningmeester

Natuurlijk fluisterde ook onze penningmeester aan de redacteur van de nieuwsbrief, dat het voor u weer mogelijk is om, als vast promotieclub lid of vaste donateur, de contributie over te maken. Daarom ons vriendelijk verzoek om gehoor te geven aan de noodkreet van onze penningmeester om uw contributie voor het seizoen 2019-2020 over te maken. Als promotieclub lid en donateur heeft u altijd gratis toegang tot de meeste evenementen van CV. De Lichtstadnarren. Alleen de zittingsavond en de kindermiddag met carnaval zijn hierop een uitzondering.  

Daar wij  ons  niet kunnen voorstellen dat er promotieclub leden en donateurs zijn die hun lidmaatschap willen beëindigen, even deze mededeling. Zonder promotieclub leden en donateurs heeft CV.De Lichtstadnarren immers geen bestaansrecht.    De donateurs kunnen hun € 13,00 p.p. overmaken op girorekening NL83INGB0005405791 of op de RABO rekening NL05RABO0101053983.  t.n.v. CV. De Lichtstadnarren.          

Voor de promotieclub leden geldt hetzelfde. Alleen is het rekeningnummer anders. De promotieclub leden kunnen hun bijdrage van tenminste € 50,00 p.p. overmaken naar RABO rekeningnummer     NL62RABO0122714997 t.n.v. CV. De Lichtstadnarren. Natuurlijk kunt u ook terecht bij iemand van het bestuur.